Skrzynki rozgałęźne przeciwogniowe ExP-SRPO

Skrzynki rozgałęźne przeciwogniowe typu ExP-SRPO

Skrzynki rozgałęźne przeciwogniowe typu ExP-SRPO przeznaczone są do łączenia i rozgałęzienia doprowadzanych i odprowadzanych kabli i przewodów z wykorzystaniem certyfikowanych wpustów kablowych i zacisków przyłączeniowych oraz do przetwarzania sygnałów z czujników i przetworników. Skrzynki wykonane są z aminoplastu. Tworzywo to jest twarde, ma wysoką wytrzymałość oraz charakteryzuje się sztywnością ścianek. Potrzebne otwory można z łatwością wyłamać w zaznaczonych miejscach za pomocą śrubokręta. Przewody wprowadza się bardzo wygodnie  w otworze przelotowym z dławikiem kablowym i przeciwnakrętką w środku. Skrzynki umożliwiają doprowadzenia zasilania, sygnałów sterujących, sygnalizacyjnych oraz pomiarowych do urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem pyłu oraz poza strefą. Skrzynki rozgałęźne przeciwogniowe wykonano zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego z uwzględnieniem wymagań norm: PN-EN IEC 60079-0, PN-EN 60079-7, PN-EN 60079-11, PN-EN 60079-31 oraz dopuszczono do systemów kablowych z podtrzymaniem funkcji elektrycznych zgodnie z DIN 4102 część 12 w klasach E30, E60 i E90. Zaciski ceramiczne zgodne z normą DIN EN 60998-2-1:2004.

Właściwości

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zawarte w Dyrektywie 2014/34/UE (rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U.2016,Poz.817)

 

Typ ExP-SRPO
Stopień ochrony IP66
Dławice kablowe M16 ÷ M40
Temperatura pracy -30 °C ÷ +55 °C
Wymiary [mm] od 151x117x67 do 285x201x120
Zaciski do 16mm2

 

Certyfikaty ATEX IECEX

II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc