Skrzynki rozgałęźne ExP-SR

Skrzynki rozgałęźne typu ExP-SR

Skrzynki rozgałęźne typu ExP-SR przeznaczone są do łączenia i rozgałęziania doprowadzanych i odprowadzanych kabli i przewodów z wykorzystaniem certyfikowanych wpustów kablowych i zacisków przyłączeniowych. Skrzynki umożliwiają doprowadzenia zasilania, sygnałów sterujących i sygnalizujących do urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem gazu i\lub pyłu oraz poza strefą. Skrzynki rozgałęźne wykonano zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego z uwzględnieniem wymagań norm : PN-EN IEC 60079-0, PN-EN 60079-7, PN-EN 60079-11, PN-EN 60079-31 oraz PN-EN 61439-1

Właściwości

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zawarte w Dyrektywie 2014/34/UE (rozporządzenie MInistra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U.2016,Poz.817)

 

Typ ExP-SR-*-*-*
Stopień ochrony IP65/IP66 tworzywo sztuczne/ stal nierdzewna
Dławice kablowe M16-M75
Temperatura pracy

-20ºC do 55 ºC

Wymiary [mm]

100x100x90 do100x800x300

Maksymalny prąd znamionowy złączki 350A
Przekroje łączonych przewodów 1,5...240mm2

 

Certyfikaty ATEX IECEX

KDB 15ATEX0066X

II 2G Ex eb IIC T5 Gb

II 2D Ex tb IIIC T100°C Db

II 2G Ex eb ia IIC T5 Gb

II 2D Ex ia tb IIIC T100°C Db

Pobierz kartę katologową