Skrzynki rozgałęźne ExP-SRi

Skrzynki rozgałęźne typu ExP-SRi

Skrzynki rozgałęźne typu ExP-SRi przeznaczone są do łączenia i rozgałęzienia doprowadzanych i odprowadzanych kabli i przewodów z wykorzystaniem certyfikowanych wpustów kablowych i zacisków przyłączeniowych oraz do przetwarzania sygnałów z czujników i przetworników. Skrzynki umożliwiają doprowadzenia zasilania, sygnałów sterujących, sygnalizacyjnych oraz pomiarowych do urządzeń pracujących w strefach zagrożenia wybuchem pyłu oraz poza strefą. Skrzynki rozgałęźne wykonano zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego z uwzględnieniem wymagań norm: PN-EN IEC 60079-0, PN-EN 60079-7, PN-EN 60079-11, PN-EN 60079-31

Właściwości

Wyrób spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zawarte w Dyrektywie 2014/34/UE (rozporządzenie MInistra Rozwoju z dnia 06.06.2016r. Dz.U.2016,Poz.817)

 

Typ ExP-SRi-*-*-*
Stopień ochrony IP65/IP66 tworzywo/stal
Dławice kablowe M16-M75
Temperatura pracy -20 °C ÷ +55 °C
Wymiary [mm] od 100x100x90 do 1000x800x300
Maksymalny prąd znamionowy złączki 350A
Zaciski 1,5...240mm2

 

Certyfikaty ATEX IECEX

KDB 15ATEX0066X

II 2(1)D Ex [ia Da] tb IIIC T100°C Db