Wyłącznik Bezpieczeństwa ExP-WB

Wyłącznik Bezpieczeństwa typ ExP-WB

Wyłącznik Bezpieczeństwa ExP-WB jest przeznaczony do pracy w strefie 21 zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Przeznaczony jest do awaryjnego wyłączenia maszyn i urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchem oraz w obszarach niezagrożonych. W celu zapewnienia zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczącymi projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem zawartymi w Dyrektywie 2014/34/UE( Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016r. Dz.U. 2016, poz.817) w procesie projektowania i produkcji zastosowano wymagania norm zharmonizowanych: PN-EN IEC 60079-0, PN-EN 60079-31, PN-EN 61439-1

Właściwości

  • wytrzymała obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
  • możliwość montażu naściennego
  • stopień ochrony IP66
  • wpusty kablowe dla przewodów o średnicy od 2 do 56mm

 

Napięcie dla elementów stykowych Um[V] DC 24   DC110   DC220   AC 230   AC 400   AC 500
Prąd znamionowy pracy dla styków Ie [A]

 3             0,6          0,3           6             4             2

(DC-13)  (DC-13)  (DC-13)   (AC-15)   (AC-15)  (AC-15)

Zakres temperatur otoczenia Ta -20°C ÷ +55°C
Stopień ochrony IP66- obudowa ze stali nierdzewnej
Wymiary [mm] 100x100x80

 

Certyfikaty ATEX IECEX

KDB 15ATEX0066X

II 2D Ex tb IIIC T100°C Db

Pobierz kartę katologową